הזמנים בהלכה

תוכן עניינים

חלוקת היום .7
עלות השחר .9
הגדרת זמן עלות .10
צאת הכוכבים .19
(שיטת הגאונים ושיטת ר”ת) הגדרת זמן צאת הכוכבים .20
צאת הכוכבים למעשה, לשיטת אדמו”ר הזקן .21
חישוב זמן צאת הכוכבים למקומות שאינם ארץ ישראל, וכן בארץ
ישראל לימים שאינם שווים .24
שעה זמנית .25
תחילת זמן המצוות של הבוקר .27

Partagez cette publication

Les dernières news

Twitter feed is not available at the moment.

Autres publications de Daat Menahem

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Skip to content