וכל מעותיד אמת

ימי אלול ענינם והלכותיהם, בהלכה ובחסידות מסביב לטור ושלחן ערוך

  שער חודש אלול – שאול סילם
מכתב ברכה לראש השנה מכ »ק אדמו »ר הריי »צ בפרסום ראשון

תוכן עניינים
פרק א 5
מנהג תקיעת שופר בחודש אלול
פרק ב 8
תשובה ואמירת סליחות בחודש אלול
פרק ג 16
אלול, זמן גלוי י »ג מדות הרחמים, ”המלך בשדה »
פרק ד 23
מנהג אמירת « לדוד ה’ אורי וישעי »
פרק ה 25
מנהגים ותקנות
* ליקוט זה איננו כולל את דיני ומנהגי ערב ראש השנה שבסוף הסימן.
** להעיר כי סימן תקפ »א משו »ע אדה »ז לא הגיע לידינו

Partagez cette publication

Les dernières news

Durée : 16:05 | Nombre de vues : 1 | Likes : 0 Cette vidéo porte sur les Parachiyot Nitsavim et Vayelekh qui ne sont pas jumelées cette année alors qu’elles l’étaient lors de l’enregistrement original. En effet, Nitsavim est lue ce Shabbat et Vayelekh, Shabbat prochain. Cours de

Autres publications de Daat Menahem

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Aller au contenu principal