קדימה בברכות הנהנין

כללי קדימה בברכות הנהנין, ע »פ אדמו »ר הזקן
בסדר ברכת הנהנין (משנה אחרונה) פ »י
(סי’ רי »א משו »ע אדמו »ר לא הגיע אלינו).

חיבר: שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Durée : 16:05 | Nombre de vues : 1 | Likes : 0 Cette vidéo porte sur les Parachiyot Nitsavim et Vayelekh qui ne sont pas jumelées cette année alors qu’elles l’étaient lors de l’enregistrement original. En effet, Nitsavim est lue ce Shabbat et Vayelekh, Shabbat prochain. Cours de

Autres publications de Daat Menahem

וכל מעותיד אמת

ימי אלול ענינם והלכותיהם, בהלכה ובחסידות מסביב לטור ושלחן ערוך

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Aller au contenu principal