קונטרס הלכות ספירת העומר

לשיטת אדמו »ר הזקן ורבותינו נשיאי חב »ד
לע »נ ר’ צבי בן פנחס קדרון ע »ה
נלב »ע בי »ט בניסן התשפ »א
תנצב »ה

חיבר: שאול סילם

Partagez cette publication

Les dernières news

Durée : 16:05 | Nombre de vues : 1 | Likes : 0 Cette vidéo porte sur les Parachiyot Nitsavim et Vayelekh qui ne sont pas jumelées cette année alors qu’elles l’étaient lors de l’enregistrement original. En effet, Nitsavim est lue ce Shabbat et Vayelekh, Shabbat prochain. Cours de

Autres publications de Daat Menahem

Comprendre la Chemita

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. PDF à télécharger gratuitement.

Lois relatives aux « Trois semaines »

PDF à télécharger gratuitement.

La période des 3 semaines précédent Ticha beAv connait un certain nombre de restrictions qui furent imposées par nos Sages et par nos Maîtres.

Venez profiter d'une année d'étude inoubliable
en plein cœur de Jérusalem

Aller au contenu principal